Въвеждане на информация в уебсайт

Публикуване на продукти и информация в сайт 

Изработката на един уеб сайт е само началото и не е достатъчна , за да има успех. Следва въвеждане на текстово съдържание, описание на продукти , снимки и друга информация в уеб сайта. Тази част обикновено отнема много време и за да се справите с нея трябва да се отделите от основните си делови занимания, за да въвеждате текстове. Не на последно място преди да се публикуват снимки в сайта те се  нуждаят от обработка или оптимизиране, за да изглебдат по-добре. 

Ние можем да Ви помогнем напълно с:
● Въвеждане и редактиране на текстова информация в уеб сайт
● Подбор и обработка на снимки, видео материали, файлове за публикуване в уеб сайт
● Подреждане на информация съгласно принципите за интуитивно откриване и SEO 
● Създаване на съдържание! Написване на текстове за уеб сайт и то по начин, който да ви отличава от конкуренцията.

 

Отзиви за нашата работа: