Последно от блога

facebook thumb

Уеб сайт със защитени лични данни по GDPR

онлайн сайт с gdpr модул защита на личните данни

За всеки бизнес с онлайн присъствие датата 25 май 2018г. остава в историята като краен срок да се подготвят и изпълнят изискванията на регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Въвеждането на GDPR представлява най-голямата промяна в правилата на Европейския съюз за защита на данните през последните 20 години. Wow!

От гледна  точка на онлайн бизнеса, ролята на този регламент е да се определят и уеднаквят по-общи принципи при събирането, съхранението и използването на информацията, която гражданите предоставят на компаниите, докато използват техен уеб сайт или приложение.

 

В продължение на месеци се дискутира какво всъщност трябва да се направи и по какъв начин Общия регламент ще повлияе върху дейността на онлайн бизнеса.

Проведени са стотици семинари и обучения на тема защита на личните данни според GDPR, в които много често участва юрист, който разаснява  какво се иска и очаква да направи всеки онлайн търговец.

Във всички обяснения за GDPR се използват много юридически термини, а изказът е на много високо ниво. Това затруднява едноличния онлайн търговец правилно да разбере как да отговори на изискванията на Регламента.


Кое породи създаването на GDPR?

GDPR предлага нова възможност на онлайн бизнеса да повиши доверието на потребителите като управлява чрез сигурен начин личните им данни.

Знаете ли, че според проучване на Евробарометър доверието на европейците в онлайн средата все още е много ниско?

  • 80% от потребителите в Интернет смятат, че нямат пълен контрол над своите лични данни, които онлайн бизнесът изисква от тях!
  • 60% от потребителите твърдят, че нямат доверие в онлайн компаниите, че наистина няма да използват личните им данни за други цели!
  • над 90% от европейските потребители настояват техните права да бъдат един и същи по отношение защита на личните им данни във всички държави от ЕС

 

„Предприятията, които не успяват да защитават по подходящ начин личните данни на физическите лица, рискуват да загубят доверието на потребителите, което е от съществено значение за насърчаване на хората да използват нови продукти и услуги“.

 

Кои личните данни са засегнати в GDPR?

Най-често това са вашите име и фамилия, единен граждански номер, телефонен номер, електронна поща, пощенски адрес, IP адрес. Лични данни са и всякаква друга информация за вас, която може да се използва за класифицирането ви към определена група с общ признак.

 

GDPR защитен орган в България

В България личната информация се защитават от Комисията за защита на личните данни -  държавен независим орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни.
 

Екипът ни в Уеб Център Варна също се вълнуваме от GDPR, за да отговорим на всички въпроси на нашите клиенти със сайт базиран на DotPess платформа.

Ето защо след много на брой и задълбочени консултации с юристи, икономисти и маркетолози, разработихме готов модул за GDPR на български език.

Модулът е предназначен само за онлайн магазини и информационни сайтове, които са изработени на DotPress платформа за управление на съдържанието. Допълнителният модул за защита на лични данни използва най-съвременен алгоритъм (SHA-256) за криптиране приложен в блокчейн технологията.

По този начин ние осигуряваме на съществуващите притежатели на DotPress сайтове, както и на бъдещите ни клиенти, които търсят фирма за изработка на уеб сайт, да отговорят на 100% на изискванията за защита на личните данни на потребителите.

Основните функционални промени в DotPress сайт, който е съвместим с GDPR:

1. Разпореждане за съхранение на личните данни за бъдеща съвместна дейност;

2. Изрично разпореждане за изтриване на личните данни след приключване на технологичния срок, за който са необходими;

3. Онлайн декларация за съгласие за обработка на лични данни с цел изпълнение на поръчка;

4. Онлайн декларация за съгласие за обработка на лични данни с цел запитване за продукт/услуга;

5. Функционалност за автоматично изтриване на личните данни на потребител изявил това желание;

6. Функционалност за автоматично изтриване на личните данни на потребител след законоустановения срок за съхранение;

7. Функционалност за автоматично архивиране на всички данни и "свалянето" им от Интернет с цел максимална защита от злонамерен пробив в сигурността на вашия сайт.


С GDPR модулът на български език от Уеб Център Варна, вие ще бъдете готови да спазвате новия регламент.

Ще ви напомним, че рисковете на неспазването на GDPR са ясно формулирани и прости: може да си причините значителни глоби, които започват от 4% от общия оборот на дружеството и стигнат до седемцифрени суми в евро.

Според нас, обаче, онлайн бизнес, който не е предприел мерки да внедри изискванията на GDPR, може ужасно много да навреди на репутацията си пред съществуващите и потенциални клиенти, загубвайки доверието им.

 

За внедряване на GDPR модул във вашия сайт, базиран на DotPress, както и за изработка на нов сайт, свържете се с Уеб Център Варна на телефон  0879/655001 или e-mail: info@WebCenterVarna.com.

Ние ще решим въпроса бързо и лесно.

 


Последно от блога

Изработка на онлайн магазин за Бутик Classic

Бутик Класик за часовници, бижута и луксозни аксесоари е с нов онлайн магазин.  Проектът е индивидуална разработка за възложител, съобразен изцяло според неговити специф...

Прочети още

Изработка на интернет сайт за ДКИ „Двореца“ към Министерство на културата

Изработка на нов интернет сайт за Архитектурно-парков комплекс „Двореца” в гр. Балчик.  Като място за творчество, културен и конгресен туризъм, в  &b...

Прочети още

Изработка на интернет магазин за KÄRCHER CENTER КЛИЙН ТЕХ

Новият интернет магазин за KÄRCHER CENTER КЛИЙН ТЕХ е готов и вече е онлайн.  Проектът е индивидуална разработка, изцяло според уникалните изисквания на възложит...

Прочети още

Отзиви за нашата работа: